ChatGPT у вивченні послідовностей для учнів

Зміст

I. Резюме і вступні зауваження

У цій статті я покажу, як ChatGPT від OpenAI може допомогти вам у вивченні математичних послідовностей. Я наведу 13 прикладів використання ChatGPT у 7 типових темах, пов’язаних з послідовностями. Звісно, ви можете самостійно змінювати приклади запитань до ChatGPT, наприклад, попросити завдання для самостійного вирішення з будь-якого розділу про послідовності.

Що потрібно мати або вміти перед читанням статті?

  • доступ до ChatGPT, бажано версії 4, на основі якої написана ця стаття

Рівень навчання

  • середня школа
  • університет

II. Обчислення членів послідовності

Приклад 1 – звичайна відповідь на завдання

Обчисліть сьомий член числової послідовності за формулою a_n = {(-1)^n}n^2+3.

Порада

ChatGPT чудово справляється з інтерпретацією тексту.

Пишіть до нього своєю мовою, використовуйте розмовну мову, не переймайтеся занадто пунктуацією і орфографією.

ChatGPT чудово впорається з вирішенням такого прикладу:

Ви
Обчисліть сьомий член послідовності ((-1)^n)*n^2+3 Скопіювати
ChatGPT
Сьомий член послідовності (-1)^n \cdot n^2 + 3 дорівнює -46.

Приклад 2 – прохання про пояснення

Отримавши результат, можна попросити пояснення, і ChatGPT у цьому дуже добрий:

Ви
Обчисліть сьомий член послідовності ((-1)^n)*n^2+3 Скопіювати
ChatGPT
Сьомий член послідовності (-1)^n \cdot n^2 + 3 дорівнює -46.
Ви
Як ти отримав цей результат? Поясни. Скопіювати
ChatGPT

Щоб обчислити сьомий член послідовності, заданої формулою ((-1)^n) \cdot n^2 + 3, я підставив n = 7, тому що ми хочемо знайти сьомий член. Ця формула складається з двох частин:

1. **Перша частина** це (((-1)^n) \cdot n^2), що означає, що ми беремо число (-1) у степені n (у цьому випадку 7) і множимо це на квадрат числа n, тобто 7^2. Число (-1), піднесене до непарного степеня, завжди дає (-1), а квадрат числа 7 дорівнює 49. Отже, (-1) \cdot 49 дорівнює -49.

2. **Друга частина** це просто додавання 3 до результату першої частини, що означає, що до -49 ми додаємо 3

Отже, обчислення виглядають наступним чином: (-1)^7 \cdot 7^2 + 3 = -1 \cdot 49 + 3 = -49 + 3 = -46.

Таким чином, сьомий член послідовності дорівнює -46.

Приклад 3 – прохання про результат з поясненням

Скільки від’ємних членів має послідовність за формулою a_n = n^2 – 36?

Ви
Скільки є від’ємних членів послідовності a_n = n^2-36? Поясни, як ти отримав результат. Скопіювати
ChatGPT

Послідовність, задана формулою a_n = n^2 – 36, є квадратною послідовністю, де кожен член послідовності дорівнює квадрату натурального числа n, зменшеному на 36. Щоб визначити, скільки від’ємних членів має ця послідовність, нам потрібно знайти значення n, для яких член послідовності a_n є меншим за 0, тобто n^2 – 36 < 0.

Квадратне рівняння n^2 – 36 = 0 має два розв’язки, які відповідають точкам, де послідовність змінює знак з від’ємного на додатній або навпаки. Розв’язуємо рівняння:

n^2 – 36 = 0 n^2 = 36 n = \pm6

Це означає, що для n менше ніж 6 і більше ніж -6 значення a_n будуть від’ємними. Оскільки ми працюємо з натуральними числами n, нас цікавлять лише значення n від 1 до 5, оскільки для n = 0 і n \geq 6 значення послідовності не є від’ємними. Отже, існує 5 від’ємних членів цієї послідовності для n від 1 до 5.

III. Монотонність послідовності

Приклад 4 – прохання про результат з поясненням

Як завжди, ви можете просто попросити ChatGPT вирішити завдання.

Дана послідовність a_n, визначена формулою a_n = n^2 – 4n для n \ge 4. Дослідіть монотонність цієї послідовності.

Ви
Дана послідовність a_n, визначена формулою a_n = n^2 – 4n для n >= 4. Дослідіть монотонність цієї послідовності. Скопіювати
ChatGPT

Щоб дослідити монотонність послідовності a_n = n^2 – 4n, визначеної для n \geq 4, перевіримо, як поводиться різниця між послідовними членами послідовності. Якщо ця різниця завжди

додатна, послідовність зростає; якщо завжди від’ємна — послідовність спадає; якщо різниця дорівнює нулю, послідовність є сталою.

Різниця між послідовними членами послідовності дорівнює: a_{n+1} – a_n = [(n+1)^2 – 4(n+1)] – (n^2 – 4n). Спрощуємо цю різницю, щоб визначити її знак.

Виглядає так, що я зіткнувся з технічною проблемою при спробі спростити цю різницю. Спробую ще раз обчислити це іншим способом.

Обчислимо різницю між a_{n+1} і a_n безпосередньо: a_{n+1} – a_n = [(n+1)^2 – 4(n+1)] – (n^2 – 4n).

Підставимо і спростимо вручну: a_{n+1} – a_n = (n^2 + 2n + 1 – 4n – 4) – (n^2 – 4n).
a_{n+1} – a_n = n^2 + 2n + 1 – 4n – 4 – n^2 + 4n.
a_{n+1} – a_n = 2n + 1 – 4.
a_{n+1} – a_n = 2n – 3.

Тепер бачимо, що різниця між послідовними членами послідовності дорівнює 2n – 3. Щоб дослідити монотонність, потрібно визначити, чи ця різниця завжди додатна, завжди від’ємна, чи може приймати різні знаки для різних значень n, але пам’ятаючи, що n \geq 4.

Для n \geq 4 вираз 2n – 3 завжди додатний (оскільки для n = 4 2n – 3 = 8 – 3 = 5, що є додатним, а збільшення n лише збільшує цю величину).

Отже, послідовність a_n = n^2 – 4n зростає для n \geq 4.

Приклад 5 – створення завдань для самостійного вирішення

Ви
Вигадай мені, будь ласка, 5 прикладів для дослідження монотонності послідовностей для самостійного вирішення Скопіювати
ChatGPT

Ось п’ять прикладів послідовностей для самостійного дослідження їх монотонності:

1. **Арифметична послідовність:** a_n = 3n + 2. Дослідіть монотонність цієї послідовності.

2. **Геометрична послідовність:** a_n = 2 \cdot 3^n. Визначте, чи ця послідовність зростає, спадає, чи є сталою.

3. **Послідовність з квадратичною функцією:** a_n = n^2 – 2n. Дослідіть, як змінюється ця послідовність зі збільшенням n.

4. **Послідовність з абсолютним значенням:** a_n = |n – 5|. Визначте монотонність цієї послідовності залежно від значень n.

5. **Послідовність з експоненційною і лінійною функціями:** a_n = 2^n – n. Дослідіть, чи ця послідовність зростає, спадає, чи є сталою на основі зміни n.

При дослідженні монотонності кожної з цих послідовностей ключовим є розуміння, як змінюється різниця між послідовними членами послідовності (a_{n+1} – a_n) або як змінюється перша похідна функції, якщо послідовність розглядається як неперервна функція. Порада: корисно може бути знайти формулу для різниці a_{n+1} – a_n і дослідити її знак.

IV. Рекурентні послідовності

Приклад 6 – загальні теоретичні питання

Ви можете попросити ChatGPT пояснити яке-небудь математичне поняття:

Ви
Що таке рекурентні послідовності? Поясни мені. Скопіювати
ChatGPT

Рекурентні послідовності — це числові послідовності, у яких кожен член визначається за допомогою одного або більше попередніх членів за певним правилом, яке називається рекурентним рівнянням. Іншими словами, щоб обчислити член послідовності, потрібно звернутися до попередніх членів цієї ж послідовності.

Рекурентні послідовності вимагають зазначення одного або кількох перших членів послідовності (початкових умов) і правила (рекурентного рівняння), яке визначає, як обчислити кожен наступний член на основі попередніх. Завдяки цьому можна генерувати послідовність крок за кроком, починаючи з відомих початкових значень.

Приклади рекурентних послідовностей:
1. **Послідовність Фібоначчі**: Це один із найбільш відомих прикладів рекурентної послідовності, де кожен член послідовності є сумою двох попередніх членів. Рекурентне рівняння цієї послідовності: F_n = F_{n-1} + F_{n-</p> <p>2} з початковими умовами F_1 = 1 і F_2 = 1.
2. **Арифметичні та геометричні послідовності**: Їх також можна представити у формі рекурентної послідовності, де наступний член є відповідно сумою або добутком попереднього члена і сталої величини.
3. **Послідовності, визначені іншими операціями на попередніх членах**: Наприклад, послідовність, де кожен член дорівнює середньому арифметичному, медіані або іншому показнику попередніх членів.

Рекурентні послідовності дуже корисні в інформатиці та математиці для моделювання явищ, у яких кожен етап або стан залежить від попереднього, як у випадку рекурсивних алгоритмів, послідовностей еволюції популяції в біологічних моделях або у фінансах для моделювання різних інвестиційних сценаріїв.

Приклад 7 – практичні питання

Ви можете також запитати про речі, необхідні для практичних обчислень:

Ви
Як на практиці обчислюються рекурентні послідовності? Чи є якийсь метод? Скопіювати
ChatGPT

Обчислення рекурентних послідовностей на практиці полягає у використанні визначених рекурентних рівнянь крок за кроком, починаючи з одного або більше початкових членів. Існують різні підходи до обчислення рекурентних послідовностей, залежно від характеристик послідовності та доступних інструментів:

1. **Ітераційний метод**:

Це найбільш прямий метод, який полягає у послідовному обчисленні кожного нового члена послідовності, використовуючи рекурентне рівняння. Зазвичай це вимагає циклу в програмному коді, який ітераційно обчислює кожен новий член, використовуючи значення попередніх членів.

2. **Використання електронних таблиць**:

Можна також використовувати електронні таблиці (наприклад, Excel), де у кожній наступній комірці вводиться формула, що відноситься до попередніх комірок, щоб обчислити наступні члени послідовності.

3. **Аналітичні методи**:

Для деяких типів рекурентних послідовностей існують методи, що дозволяють знайти явну формулу для n-го члена послідовності без необхідності обчислювати всі попередні члени. Наприклад, можна застосувати формулу Біне для послідовності Фібоначчі.

4. **Рекурсивне програмування**:

У програмуванні рекурсія — це техніка, коли функція викликає сама себе. Її можна використовувати для обчислення членів рекурентної послідовності, особливо коли рекурентне рівняння природно описує таку самовикликаючу структуру. Але треба бути обережним із глибиною рекурсії та можливим перевищенням доступної пам’яті стеку.

5. **Використання математичного програмного забезпечення**:

Інструменти такі, як MATLAB, Mathematica або Python (з бібліотеками NumPy, SciPy) дозволяють ефективно обчислювати рекурентні послідовності, пропонуючи як ітераційні, так і аналітичні методи, а також розширені функції для роботи з рекурсією.

При виборі методу потрібно враховувати складність послідовності, доступні ресурси (наприклад, програмне забезпечення) і мету обчислень. Ітераційні методи та рекурсивне програмування є універсальними, але можуть бути менш ефективними для великих n або коли доступна явна форма n-го члена. Аналітичні методи та використання спеціалізованого програмного забезпечення є кращими для складних проблем і великих послідовностей.

Приклад 8 – код програми на комп’ютері

You
Дано послідовність a_n, визначену рекурентною формулою a_1 = 1, a_(n+1) = 10-2a_n. Напиши код програми на мові Python, який знаходить 250-й член цієї послідовності. Копіювати
ChatGPT

Виглядає, що виникла технічна проблема при спробі виконати обчислення. Проте, я можу показати тобі, як написати та запустити подібний код на власному комп’ютері. Ось приклад коду на Python, який обчислює 250-й член рекурентної послідовності a_1 = 1, a_{n+1} = 10 – 2a_n:

def compute_nth_term(n): a_n = 1
Початкова умова
for _ in range(1, n):
a_n = 10 – 2*a_n
# Рекурентне рівняння
return a_n
# Обчислення 250-го члена послідовності
nth_term = compute_nth_term(250)
print(nth_term)

Цей код визначає функцію `compute_nth_term`, яка обчислює n-й член послідовності за допомогою заданої рекурентної формули. Потім викликає цю функцію для n = 250 і виводить результат. Якщо хочеш дізнатися, який є 250-й член цієї послідовності, можеш запустити цей код у своєму програмному середовищі.

V. Арифметичні послідовності.

Приклад 9 – формули

You
Подай мені формули, необхідні для обчислень, пов’язаних з арифметичними послідовностями. Копіювати
ChatGPT

Арифметичні послідовності є одним з найпростіших типів числових послідовностей, в яких різниця між двома послідовними членами є сталою. Ось основні формули, які використовуються при обчисленнях, пов’язаних з арифметичними послідовностями:

1. **Формула для n-го члена арифметичної послідовності**:

a_n = a_1 + (n – 1)d
де:
a_n – це n-й член послідовності,
a_1 – перший член послідовності,
d – різниця послідовності (стала величина, яка додається до кожного члена, щоб отримати наступний),
n – номер члена послідовності.

2. **Формула для суми n перших членів арифметичної послідовності**:

S_n = \frac{n}{2} \left(2a_1 + (n – 1)d\right)
або еквівалентно:
S_n = \frac{n}{2} \left(a_1 + a_n\right)
де:
S_n – сума перших n членів послідовності,
– інші символи мають те саме значення, що і вище.

Ці дві основні формули дозволяють вирішувати більшість задач, пов’язаних з арифметичними послідовностями, таких як знаходження певних членів послідовності, обчислення суми послідовності, або визначення властивостей послідовності на основі даних членів.

VI. Геометричні послідовності

Приклад 10 – питання про застосування в “реальному світі”

You
Яке застосування мають геометричні послідовності в реальному світі? У яких сферах їх використовують? Копіювати
ChatGPT

Геометричні послідовності, що характеризуються тим, що кожен член послідовності (крім першого) є добутком попереднього члена і сталої, яку називають коефіцієнтом, знаходять широке застосування в різних галузях науки, техніки, фінансів та повсякденного життя. Ось кілька прикладів їх практичного застосування:

1. **Фінанси та економіка**:

– Обчислення складних відсотків, де вартість депозиту або кредиту зростає на фіксований відсоток у кожному періоді.
– Моделювання економічного зростання або інфляції з часом.
– Аналіз інвестицій, включаючи майбутню вартість потоків платежів або ренти.

2. **Біологія та медицина**:

– Моделювання зростання популяції в середовищах, де кількість особин у наступному поколінні пропорційна поточ

ній кількості.
– Опис процесів розмноження або поширення вірусів, бактерій тощо.

3. **Фізика та інженерія**:

– Аналіз радіоактивного розпаду, де кількість радіоактивного матеріалу зменшується в геометричній прогресії з часом.
– Опис процесів амортизації в механічних системах, таких як загасання коливань в амортизаторах.

4. **Комп’ютерні науки та технології**:

– Оцінка складності алгоритмів, де час виконання або використання пам’яті зростає в геометричній прогресії зі збільшенням розміру вхідних даних.
– Визначення часу доступу до ресурсів у мережах передачі даних, де інтервали між запитами можуть збільшуватися геометрично.

5. **Архітектура та дизайн**:

– Використання геометричних послідовностей в архітектурних візерунках, дизайні інтер’єрів або графічному дизайні для створення гармонійних і привабливих композицій.

Геометричні послідовності є важливим інструментом у різних сферах, що дозволяє моделювати та аналізувати процеси, які змінюються в часі або просторі згідно з певними правилами. Вони допомагають зрозуміти і передбачити поведінку складних систем, забезпечуючи більш ефективне управління та оптимізацію ресурсів.

Приклад 11 – завдання з текстом

Чат GPT чудово справляється із завданнями з текстом:

Марек сильно вдарив м’яч вгору. М’яч піднявся і впав, відбиваючись від поля. Обчисліть, на яку висоту піднявся м’яч четвертий раз, якщо перший раз він піднявся на 10 метрів, а потім на половину висоти, до якої піднявся попереднього разу.

You

Розв’яжіть завдання з текстом:

Марек сильно вдарив м’яч вгору. М’яч піднявся і впав, відбиваючись від поля. Обчисліть, на яку висоту піднявся м’яч четвертий раз, якщо перший раз він піднявся на 10 метрів, а потім на половину висоти, до якої піднявся попереднього разу. Копіювати

ChatGPT

Щоб обчислити, на яку висоту піднявся м’яч четвертий раз, ми можемо використати той факт, що м’яч кожного разу піднімається на половину висоти попереднього разу. Це означає, що ми маємо справу з геометричною послідовністю, де перший член a_1 = 10 метрів, а коефіцієнт послідовності q = \frac{1}{2}.

Формула для n-го члена геометричної послідовності наступна:
a_n = a_1 \cdot q^{n-1}

Ми хочемо знайти a_4, тому підставляємо n = 4, a_1 = 10 та q = \frac{1}{2}:
a_4 = 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{4-1}

Обчислимо це.

Виглядає на те, що сталася технічна проблема під час спроби обчислення. Проте, ми можемо легко обчислити це вручну, використовуючи подану формулу:

a_4 = 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \cdot \frac{1}{8} = 1.25

Це означає, що четвертий раз м’яч піднявся на висоту 1.25 метра.

VII. Межі послідовностей

Приклад 12 – прохання підтвердити власні обчислення

Ви можете представити свої обчислення Чату GPT і попросити перевірити:

Обчисліть межу послідовності {a}_{n} = \sqrt[n]{2^n+3^n+4^n}.

You

Розв’яжіть завдання з текстом:

Під час обчислення межі послідовності (2^n+3^n+4^n)^(1/n) за допомогою теореми про три послідовності, я підібрав обмежувальну знизу послідовність: (4^n)^(1/n) та обмежувальну згори послідовність: (4^n+4^n+4^n)^(1/n). Чи правильно я підібрав ці послідовності? Копіювати

ChatGPT

Так, ваш підхід до застосування теореми про три послідовності (також відомої як теорема про двох охоронців або теорема про двох поліцейських) є правильним у контексті цього завдання. Теорема говорить, що якщо послідовність b_n обмежена знизу послідовністю a_n і згори послідовністю c_n, і межі послідовностей a_n і c_n при n, що прямує до нескінченності, рівні, то послідовність b_n має таку саму межу.

У вашому випадку послідовність задана формулою:
\left(2^n + 3^n + 4^n\right)^{\frac{1}{n}}

Ви підібрали обмежувальну знизу послідовність:
\left(4^n\right)^{\frac{1}{n}} = 4

та обмежувальну згори послідовність:
\left(4^n + 4^n + 4^n\right)^{\frac{1}{n}} = \left(3 \cdot 4^n\right)^{\frac{1}{n}} = 3^{\frac{1}{n}} \cdot 4

Обчислюючи межу обох обмежувальних послідовностей при n \to \infty, ми отримуємо:

Для нижньої послідовності (обмежувальної знизу):
\lim_{n \to \infty} 4 = 4

Для верхньої послідовності (обмежувальної згори):
\lim_{n \to \infty} 3^{\frac{1}{n}} \cdot 4 = 4

Оскільки межі обох обмежувальних послідовностей рівні і дорівнюють 4, на підставі теореми про три послідовності, межа послідовності:
\lim_{n \to \infty} \left(2^n + 3^n + 4^n\right)^{\frac{1}{n}}
також дорівнює 4.

Ваше міркування є правильним. Теорема про три послідовності застосована правильно, вибрані відповідні обмежувальні послідовності, що дозволило знайти межу даної послідовності.

Приклад 13 – помилка Чату GPT

На жаль, Chat GPT не є досконалим інструментом. Він може помилитися, наприклад, у більш складних обчисленнях.

Обчисліть межу послідовності a_n = \frac{5^n-2^n+10^n}{11^n+5^n}

You
Під час обчислення межі послідовності крок за кроком я виконав наступний перехід: lim_(n->oo) (5^n-2^n+10^n)/(11^n+5^n) = lim_(n->oo) (10^n((5/10)^n-(2/10)^n+1)/(11^n(1+(5/11)^n)) . Чи правильно я виконав цей перехід? Копіювати
ChatGPT

Ваш перехід при обчисленні межі послідовності виглядає як спроба спростити вираз шляхом виокремлення найбільшої потуги n у чисельнику та знаменнику, що є типовим методом при обчисленні меж послідовностей з експоненціальними виразами. Перевіримо точність вашого переходу:

Початковий вираз:
\lim_{n \to \infty} \frac{5^n – 2^n + 10^n}{11^n + 5^n}

Перехід на:
\lim_{n \to \infty} \frac{10^n \left(\left(\frac{5}{10}\right)^n – \left(\frac{2}{10}\right)^n + 1\right)}{11^n \left(1 + \left(\frac{5}{11}\right)^n\right)}

Схоже, що ви зробили помилку при виокремленні спільного множника 10^n у чисельнику, не врахувавши його при членах 5^n і 2^n, а також при спробі спростити знаменник шляхом виокремлення 11^n, не зберігши послідовність з перетворенням чисельника.

Правильний спосіб виокремлення найбільшої потуги n повинен зосередитися на найбільшій потузі як у чисельнику, так і в знаменнику, щоб дозволити аналіз межі. У цьому випадку, найбільша потуга n у всьому виразі це 10^n у чисельнику та 11^n у знаменнику. Правильне перетворення повинно виглядати так, щоб чітко виокремити ці члени і відповідно спростити решту, що може виглядати наступним чином:

\lim_{n \to \infty} \frac{10^n + 5^n – 2^n}{11^n + 5^n} = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{10^n}{11^n} + \frac{5^n}{11^n} – \frac{2^n}{11^n}\right)

А потім проаналізувати кожен з членів окремо. Однак ваше перетворення вводить помилки у вигляді неправильного застосування спільного множника та неправильного спрощення виразу. Правильний напрямок полягає у розгляді відносного розміру членів виразу до найбільшої потуги n у виразі, тобто порівняння кожного члена з 10^n або 11^n та аналіз їхньої поведінки при n, що прямує до нескінченності.

Порада

Так, чат GPT може допускати просто помилки. Це тим небезпечніше, що він не визнає їх. Замість того, щоб сказати, що чогось не знає, він починає вигадувати. Тому не можна покладатися на нього на 100%.

Окрім Чату GPT використовуйте математичні калькулятори та додатки, такі як WolframAlpha, або MathKiwi.

Мій перехід був правильний, хоча чат GPT заявив, що не правильний.

Що ще гірше, він намагався підкріпити своє міркування неясними і розлогими роздумами, тобто – як це називають – “галюцинував”.

Бібліографія

При написанні цієї статті я користувався:

Picture of Krystian Karczyński

Krystian Karczyński

Засновник і керівник математичних сервісів MathKiwi та eTrapez.

Випускник факультету математики Познанського політехнічного університету. Репетитор з математики з багаторічним досвідом. Автор перших Курсів eTrapez, які здобули величезну популярність серед студентів по всій Польщі.

Живе в Щецині, Польща. Любить прогулянки лісом, відпочинок на пляжі та катання на байдарках.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *